اطلاعات نشریه

مشخصات نشــریه

راهبردهای شناختی در یادگیری

راهبردهای شناختی در یادگیری

عنوان نشریه

: راهبردهای شناختی در یادگیری

درجه علمی

: علوم انسانی

ترتیب انتشار

: سالنامه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

زیرگروه

:

شایا چاپی

: 2423-7906

شایا الکترونیک

: علوم پزشکی و سلامت

زبان اصلی

: فارسی

دوم

: انگلیسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه بوعلی سینا

مدیر مسئول

: دکتر مسیب یارمحمدی واصل

سردبیر

: دکتر ابوالقاسم یعقوبی

مدیر اجرایی

: دکتر ابوالقاسم یعقوبی

تلفن

: 38380698 (081)

نمابر

: 38380698 (081)

تارگاه

: asj.basu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی:

ایران، همدان، چهار باغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

سال

دوره/شماره

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

38,472

دانلود یکساله

16,393

تبلیغات

اخبار و رویدادها

نمایش طرح های پژوهشی مرتبط با مقالات در پایگاه مرکز اطلاعات علمی

نمایش طرح های پژوهشی مرتبط با مقالات در پایگاه مرکز اطلاعات علمی

طرح پژوهشی ، به تلاش علمی گسترده برای پاسخ به یک یا چند سوال تحقیقاتی گفته می شود . در طرح پژوهشی باید تاریخ شروع و پایان تعریف شده باشد .

اطلاعات بیشتر
مدیریت محصول در شرکت های بزرگ فناوری

معرفی نشریات برتر کشور در حوزه‌ علوم پزشکی توسط SID/ مشخص شدن سه نشریه برتر به زبان فارسی

آخرین گزارش استنادی نشریات علمی - پژوهشی مصوب وزارت بهداشت SID-JCR (۲۰۲۰/۱۳۹۹) توسط مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی منتشر شد.

اطلاعات بیشتر
بررسی مدارک علمی مرتبط با مجلس توسط SID

بررسی مدارک علمی مرتبط با مجلس توسط SID

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، مدارک علمی مرتبط با مجلس در 5 سال گذشته بازیابی شد.

اطلاعات بیشتر

مشاهده اخبار بیشتر