دسترسی‌ها

ثبت درخواست

نمایه سازی طرح

اطلاعات بیشتر

ثبت درخواست

تبلیغات هوشمند

اطلاعات بیشتر

طرح ها و گزارش های مراکز علمی معتبر

جهاد دانشگاهی

معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهاد دانشگاهی

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشکده ها و موسسات آموزش عالی

جهاد دانشگاهی

پژوهشگاههای جهاد دانشگاهی

سازمان ها و مراکز دولتی

بیمه سلامت

جهاد دانشگاهی

پژوهشکده های جهاد دانشگاهی

سازمان ها و مراکز دولتی

سازمان بنادر و دریانوردی

جهاد دانشگاهی

واحدهای جهاد دانشگاهی

سازمان ها و مراکز دولتی

مرکز ملی فرش ایران

جهاد دانشگاهی

مراکز جهاد دانشگاهی

جدیدترین طرح ها

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۱عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۲عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۳عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۴عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

تبلیغات

اخبار و رویدادها

نمایش طرح های پژوهشی مرتبط با مقالات در پایگاه مرکز اطلاعات علمی

نمایش طرح های پژوهشی مرتبط با مقالات در پایگاه مرکز اطلاعات علمی

طرح پژوهشی ، به تلاش علمی گسترده برای پاسخ به یک یا چند سوال تحقیقاتی گفته می شود . در طرح پژوهشی باید تاریخ شروع و پایان تعریف شده باشد .

اطلاعات بیشتر
مدیریت محصول در شرکت های بزرگ فناوری

معرفی نشریات برتر کشور در حوزه‌ علوم پزشکی توسط SID/ مشخص شدن سه نشریه برتر به زبان فارسی

آخرین گزارش استنادی نشریات علمی - پژوهشی مصوب وزارت بهداشت SID-JCR (۲۰۲۰/۱۳۹۹) توسط مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی منتشر شد.

اطلاعات بیشتر
بررسی مدارک علمی مرتبط با مجلس توسط SID

بررسی مدارک علمی مرتبط با مجلس توسط SID

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، مدارک علمی مرتبط با مجلس در 5 سال گذشته بازیابی شد.

اطلاعات بیشتر

مشاهده اخبار بیشتر